top of page

 

PRÍOBHÁIDEACHAS

Polasaí Príobháideachta & Fianán

Faisnéis a Bailíodh


Bailíonn Oideas um Teas faisnéis phearsanta. Tagraíonn tagairtí sa bheartas príobháideachta seo do “Oideas le haghaidh Teas”, “muid”, “sinn”, “ár gcuid” nó a leithéid d’Ordú le haghaidh Teasa a oibríonn an suíomh Gréasáin ábhartha agus tagraíonn tagairtí do “Suíomh um Oideas le haghaidh Teasa” d’aon cheann dár láithreáin ghréasáin ó a bhfuil rochtain agat ar an mbeartas príobháideachta seo.

Bailímid faisnéis inaitheanta phearsanta fút (do “Sonraí”) trí: - ár bhfoirm teagmhála linn a úsáid.
- do chuid sonraí a sholáthar dúinn ar líne; bíodh sé ar líne trínár suíomh Gréasáin agus comhfhreagras ríomhphoist nó as líne trí chomhrá duine le duine nó teileafón.

Féadfaidh na gnéithe de do Shonraí a bhailímid a bheith san áireamh:
- Ainm
- Seoladh baile agus uimhir fóin
- Uimhir theileafóin soghluaiste
- Seoladh ríomhphoist
- Dáta breithe
- Ioncam teaghlaigh
- Sonraí Sochair Tithíochta
- Faisnéis faoi mhaoin
- Staitisticí úsáide
- Staid phearsanta

Féadfaimid faisnéis a bhailiú a iarraimid uait maidir le d’úsáid as ár seirbhís nó a bhailímid go huathoibríoch faoi do chuairt ar ár láithreáin. Féach ar ár mbeartas fianáin thíos.

Faisnéis Phearsanta a Úsáid agus a Nochtadh

Úsáidimid do chuid Sonraí chun críocha a bhféadfadh:


- iarratais ar dheontais a phróiseáil
- a chur ar aghaidh chuig suiteálaithe ceadaithe ar ár líonra

- a chur ar aghaidh chuig ár gcomhpháirtithe ceadaithe ar ár líonra
- seirbhís phearsantaithe a sholáthar dár n-úsáideoirí
- orduithe, clárúcháin agus fiosrúcháin a phróiseáil
- suirbhéanna taighde margaidh a dhéanamh
- ligean d’úsáideoirí páirt a ghlacadh i ngnéithe idirghníomhacha dár seirbhís, áit a roghnaíonn siad déanamh amhlaidh
- tuairiscí a sholáthar dár gcustaiméirí
- faisnéis a sholáthar duit faoi tháirgí agus seirbhísí a chuirimid ar fáil (má aontaíonn tú an fhaisnéis sin a fháil)
- monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh ár dTéarmaí agus Coinníollacha.

Féadfaimid freisin do chuid faisnéise a nochtadh do chomhpháirtithe gnó agus do sholáthraithe tríú páirtí a bhfostaímid chun seirbhísí a sholáthar lena mbaineann sonraí a phróiseáil ar ár son, comharbaí i dteideal ár ngnó nó de réir ordú cúirte a fhorghníomhaíodh i gceart nó mar a cheanglaítear a mhalairt a dhéanamh le Dlí. Coimeádaimid an ceart chun comhoibriú go hiomlán le haon údaráis forfheidhmithe dlí nó ordú cúirte a éilíonn nó a iarrann orainn aitheantas nó sonraí úsáide eile aon úsáideora ar ár láithreáin a nochtadh.

Úsáidimid faisnéis i bhfoirm chomhiomlán freisin (ionas nach sainaithnítear aon úsáideoir aonair de réir ainm):


- próifílí margaíochta a thógáil suas
- chun cabhrú le forbairt straitéiseach
- úsáid an láithreáin a iniúchadh. Úsáidimid teicneolaíocht ar na leathanaigh uile agus foirmeacha suirbhé a chur in áirithe ar ár suíomh Gréasáin, a d’fhéadfadh gluaiseachtaí úsáideoirí a thaifeadadh, lena n-áirítear scrollaigh leathanaigh, cad a tharlaíonn nuair luch agus téacs a iontráladh. Ní thaifeadfaidh sé faisnéis airgeadais mar shonraí cárta creidmheasa nó dochair. Cuidíonn na sonraí a bhailímid ar an mbealach seo linn saincheisteanna inúsáidteachta a aithint, an cúnamh agus an tacaíocht theicniúil is féidir linn a sholáthar d’úsáideoirí a fheabhsú agus úsáidtear iad freisin chun críocha tuairiscithe comhiomlánaithe agus staidrimh.

Beartas Slándála


Tá bearta iomchuí i bhfeidhm ag oideas le haghaidh téimh chun a chinntiú go ndéantar Sonraí ár n-úsáideoirí a chosaint ar rochtain nó úsáid neamhúdaraithe, athrú, scriosadh neamhdhleathach nó de thaisme agus caillteanas de thaisme. Féadfar Sonraí Úsáideora a aistriú lasmuigh den oideas le haghaidh téimh chuig Comhpháirtithe, suiteálaithe nó tríú páirtithe mar chonraitheoirí agus soláthraithe seirbhíse ach ní ghníomhóidh siad ach ar ár dtreoracha chun na seirbhísí a theastaíonn a sholáthar.

Aistriú Sonraí


Is timpeallacht dhomhanda é an tIdirlíon. Is gá go n-aistreofar sonraí ar bhonn idirnáisiúnta chun an tIdirlíon a úsáid chun sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil. Dá bhrí sin, trí bhrabhsáil a dhéanamh ar prescriptionforwarmth.co.uk agus trí chumarsáid a dhéanamh go leictreonach linn, admhaíonn tú agus aontaíonn tú lenár bpróiseáil sonraí pearsanta ar an mbealach seo. Trí chomhaontú go n-aistreofar do Shonraí chuig eagraíochtaí tríú páirtí chun iad a sheoladh / teagmháil a dhéanamh leat le sonraí faoi tháirgí agus seirbhísí a thairgtear (mar a shonraítear thuas) meastar go dtugann tú do thoiliú d’aon aistriú do Shonraí chuig eagraíochtaí atá lonnaithe lasmuigh den Eoraip Réimse Eacnamaíoch.

Rochtain agus Rialú Sonraí ar Úsáideoirí


Más mian leat aon cheann de na Sonraí atá againn fút a leasú, nó do chuid sainroghanna margaíochta a nuashonrú, déan teagmháil le do thoil  info@prescriptionforwarmth.co.uk . De réir an Achta um Chosaint Sonraí 1998, féadfaidh tú cóip den fhaisnéis phearsanta atá á coinneáil againn fút a iarraidh trí theagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Príobháideachta trí r-phost ag  info@prescriptionforwarmth.co.uk . Féadfaimid an táille reachtúil incheadaithe a ghearradh as an bhfaisnéis seo a sholáthar.

Fianáin


Is éard is fianán ann sraith faisnéise a stórálann suíomh Gréasáin ar ríomhaire cuairteora, agus a sholáthraíonn brabhsálaí an chuairteora don láithreán gréasáin gach uair a fhilleann an cuairteoir. Úsáideann Prescription for Warmth fianáin chun cabhrú linn cuairteoirí a aithint agus a rianú, a n-úsáid ar shuíomh Gréasáin Prescription for Warmth, agus a roghanna rochtana ar an suíomh Gréasáin. Ba chóir go gcuirfeadh oideas do chuairteoirí Teolaí nach mian leo fianáin a chur ar a gcuid ríomhairí a mbrabhsálaithe chun fianáin a dhiúltú sula n-úsáidtear suíomh Gréasáin Prescription for Warmth, agus an míbhuntáiste nach bhféadfadh gnéithe áirithe de shuíomh Gréasáin an Oideas do Warmth feidhmiú i gceart gan chúnamh ó fhianáin.

Athruithe ar Pholasaí Príobháideachta


Cé gur dócha gur athruithe beaga iad an chuid is mó de na hathruithe, féadfaidh Oideas le Teas a Pholasaí Príobháideachta a athrú ó am go ham, agus san oideas de réir lánrogha Wamrth amháin. Spreagann Oideas le haghaidh Teas cuairteoirí an leathanach seo a sheiceáil go minic le haghaidh aon athruithe ar a Pholasaí Príobháideachta. Is éard a bheidh i d’úsáid leanúnach den láithreán seo tar éis aon athrú ar an mBeartas Príobháideachta seo ná go nglacfaidh tú leis an athrú sin.

bottom of page